Bật mí đề về 84 hôm sau đánh con gì

Với những tay chơi mới đề về 84 hôm sau đánh con gì luôn là vấn đề khiến họ phải băn khoăn, cân nhắc. Trên thực tế, bằng kinh nghiệm chơi lô đề nhiều năm của mình, các cao thủ đã nghiệm ra rằng bạn nên dùng phương pháp thống kê bạc nhớ. Bạn hoàn toàn có thể dự đoán con số sắp nổ bằng cách thống kê tần suất, quy luật của nó trong quá khứ Kubet

Thống kê đề về 84 hôm sau đánh con gì vị trí đề

Đoán đề không dễ trúng bởi khả năng đoán trúng chỉ có 1%, thế nhưng nếu sử dụng thống kê bạc nhớ thì tỷ suất này sẽ tăng lên. Bạn hoàn toàn có thể đoán được những con đề sắp nổ sau khi đề 84 về khi nhìn lại quá khứ.

 • Những số đề về 3 lần sau khi đề 84 về: 01, 45, 20, 00, 72, 78, 68, 58.
 • Những số đề về 2 lần sau khi đề 84 về: 49, 82, 54, 27, 61, 12, 36, 74, 31, 46.
 • Những số đề về 1 lần sau khi đề 84 về: 26, 69, 44, 79, 73, 92, 71, 30, 88, 21, 32, 76, 48, 98, 77, 33, 55, 67, 65, 42, 41, 86, 15, 02, 38, 09, 83, 99, 57, 89, 84, 51, 53, 63.
Đề về 84 hôm sau đánh con gì ở vị trí đề

Đề về 84 hôm sau đánh con gì theo chạm

Bạn có thể cân nhắc đến việc thống kê đề về theo chạm nếu muốn ghép các cầu số lại với nhau. 

Đề về 84 hôm sau về con gì theo chạm đầu

 • Chạm đầu 0: Số lần về là 8. 
 • Chạm đầu 1: Tổng số lần về là 3. 
 • Chạm đầu 2: Đã xuất hiện tất cả 7 lần.
 • Chạm đầu 3: Có số lần về là 8. 
 • Chạm đầu 4: Đã về tất cả 11 lần.
 • Chạm đầu 5: Số lần ra là 9.
 • Chạm đầu 6: Đã về 9 lần.
 • Chạm đầu 7: Có số lần ra là 13.
 • Chạm đầu 8: Đã về tất cả 7 lần. 
 • Chạm đầu 9: Tổng cộng ra là 3.

Đề về 84 hôm sau ra con gì theo chạm đuôi

 • Chạm đuôi 0: Đã về tổng cộng 7 lần. 
 • Chạm đuôi 1: Có số lần xuất hiện là 11.
 • Chạm đuôi 2: Xuất hiện tất cả 11 lần. 
 • Chạm đuôi 3: Đã về tất cả 5 lần. 
 • Chạm đuôi 4: Có số lần về là 6.
 • Chạm đuôi 5: Số lần về là 6.
 • Chạm đuôi 6: Tổng cộng số lần về là 7.
 • Chạm đuôi 7: Có số lần là về là 5.
 • Chạm đuôi 8: Đã về số lần là 13.
 • Chạm đuôi 9: Có số lần xuất hiện là 7.

Đề về 84 thì hôm sau đánh con gì theo tổng

 • Tổng bằng 0: Tổng cộng số lần về là 9. 
 • Tổng bằng 1: Có tất cả 9 lần về.
 • Tổng bằng 2: Số lần nổ là 7.
 • Tổng bằng 3: Đã về bờ 11 lần. 
 • Tổng bằng 4: Số lần về là 7. 
 • Tổng bằng 5: Đã về tất cả 6 lần. 
 • Tổng bằng 6: Số lần về là 6.
 • Tổng bằng 7: Đã về tất cả 4 lần.
 • Tổng bằng 8: Có số lần về bờ là 5.
 • Tổng bằng 9:  Tổng cộng có 14 lần ra. 
Đề về 84 hôm sau đánh con gì theo chạm

Đề về 84 hôm sau đánh lô gì

Ngày vềĐề về sau khi đề 84 nổLô về sau khi đề 84 nổ
5/2/20220101, 01, 02, 04, 06, 10, 11, 16, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 40, 48, 52, 54, 60, 61, 64, 64, 65, 85, 88, 97
18/1/20223003, 06, 08, 25, 30, 33, 35, 38, 41, 43, 46, 53, 54, 58, 58, 60, 61, 68, 78, 78, 84, 86, 90, 91, 93, 96, 97
6/12/20213100, 00, 11, 12, 15, 23, 23, 31, 33, 37, 39, 40, 41, 42, 54, 54, 59, 59, 61, 62, 62, 64, 74, 76, 78, 81, 93
20/12/20194803, 05, 05, 06, 10, 12, 23, 24, 26, 28, 36, 38, 46, 47, 48, 49, 50, 59, 60, 75, 84, 85, 88, 90, 91, 91, 96
18/11/20194204, 09, 18, 27, 31, 33, 39, 40, 40, 42, 44, 47, 51, 58, 58, 63, 64, 66, 69, 80, 81, 83, 84, 86, 98, 98, 99
25/10/20190901, 05, 05, 09, 11, 13, 19, 28, 34, 42, 42, 52, 59, 59, 68, 68, 68, 70, 71, 76, 80, 85, 87, 90, 93, 94, 97
9/10/20194602, 04, 05, 09, 17, 20, 21, 24, 28, 29, 30, 34, 40, 42, 46, 53, 59, 60, 69, 72, 74, 81, 83, 83, 86, 87, 92
4/9/20195102, 04, 05, 09, 17, 20, 21, 24, 28, 29, 30, 34, 40, 42, 46, 53, 59, 60, 69, 72, 74, 81, 83, 83, 86, 87, 92
14/8/20197403, 11, 21, 21, 22, 25, 35, 36, 38, 39, 47, 48, 49, 52, 52, 53, 55, 55, 56, 57, 61, 74, 76, 77, 80, 83, 91
1/7/20197800, 01, 04, 07, 15, 16, 19, 24, 24, 30, 31, 33, 38, 50, 55, 56, 58, 67, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 84, 88, 95
24/6/20196804, 11, 12, 18, 19, 20, 22, 25, 28, 30, 31, 34, 35, 44, 52, 52, 56, 59, 63, 65, 67, 68, 73, 86, 89, 90, 92
10/4/20193601, 01, 02, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 12, 13, 18, 20, 20, 24, 34, 36, 45, 48, 56, 59, 62, 72, 73, 85, 87, 93
4/4/20195805, 05, 12, 14, 22, 23, 24, 27, 27, 29, 37, 38, 42, 48, 58, 58, 63, 66, 68, 73, 75, 80, 83, 90, 91, 94, 95
10/11/20187103, 10, 17, 17, 18, 18, 20, 20, 24, 27, 27, 31, 32, 38, 41, 52, 53, 57, 60, 64, 68, 71, 81, 84, 84, 89, 91
24/4/20174907, 08, 10, 11, 12, 13, 30, 30, 32, 36, 39, 45, 45, 49, 53, 55, 56, 57, 61, 62, 64, 67, 73, 73, 79, 82, 95
Đề về 84 hôm sau đánh con gì theo lô

Nếu bạn muốn giải mã vấn đề đề về 84 hôm sau đánh con gì thì hãy thử áp dụng phương pháp thống kê bạc nhớ. Độ chính xác của phương pháp này đã được kiểm nghiệm và chứng minh ngoài thực tế.

Xem bài viết liên quan

Trả lời